Yentek-Yenilikçi Teknik Personel Yetiştirme Projesi

PROJENİN ADI  10 Ay
Aralık 2008-Eylül 2009
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   15 Ay / Nisan 2011-Haziran 2012
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2008 Kapsamında MYO Mezunları için istihdam garantili İnovatif Yaklaşımlar ile Meslek Edindirme Projesidir.
İşletmelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda OSTİM’de Hezarfen Projesinin devamı niteliğinde hazırlanan ve uygulanan YENTEK Projesi, OSTİM’li işletmelerin inovasyon ve Ar-Ge konularında ihtiyaç duydukları nitelikli teknik ara elemanları yetiştirmek amacı ile tasarlanmıştır. 28.11.2008 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi ile sözleşme imzalanarak uygulamalarına başlanmıştır.
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Meslek yüksek Okulu Mezunu genç işsizler ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
İLGİLİ KURUM  Merkezi Finans ve İhale Birimi
iŞKUR
PROJE ORTAKLARI OSTİM Organize Sanayi Bölge Yönetimi
Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksek Okulu
Yenileşim Derneği
PROJE BÜTÇESİ  93.650 EURO
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  İnovatif yaklaşımlar ile verilen eğitimlerleMYO Genç İşsizlerin mesleki eğitimlerine katkı sağlamak, işletmelerde uygulamalı iş başı faaliyetlerde bulunmalarına imkan yaratmak ve bu doğrultuda istihdam edilebilirliklerini artırarak ve işletmelerin nitelikli teknik ara eleman ihtiyaçlarına sonuç odaklı çözümler üretmek
PROJENİN SONUÇLARI  Proje kapsamında Meslek Yüksek Okullarının Makine, Elektrik/Elektronik, Kimya ve Kalıpçılık Bölümlerinden mezun 40 genç işsize, inovasyon, patent, organizasyonel değerlendirme, tasarım, iş ve zaman etüdü ve kalite konularında teorik ve işletmelerde uygulamalı olarak mesleki yeterliliklerinin artırılması doğrultusunda eğitimler verilmiştir. Toplam 400’er saat teorik eğitim alan ve işletmelerde 400’er saat işbaşı faaliyette bulunan katılımcılar gerçekleştirilen mesleki eğitim süreci sonrasında uygulama faaliyetlerini sürdürdükleri ve talepte bulunan diğer firmalarda istihdam edilmişlerdir. Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksek Okulu ve Yenileşim Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen proje 30.09.2009 tarihinde % 75 istihdam oranı ve uygulanmasında gösterilen performans açısından başarı ile tamamlanmış ve Aktif istihdam Programı kapsamında uygulanan 101 proje arasından ilk 20’ye girerek örnek proje seçilmiştir.