Ulusal Ajans Projeleri

 

PROJENİN ADI  Uluslar arası Ticaret ve Genç Girişimciler
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   Şubat 2010
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Leonardo da Vinci – Hareketlilik projesi kapsamında genç girişimcilerin uluslar arası ticaret alanında Avrupa Birliği ülkelerde incelemelerde bulunması, Pazar araştırması faaliyetleri yürütmesi, bilgi ve deneyim edinmesi
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Genç Girişimciler
İLGİLİ KURUM  Ulusal Ajans
PROJE ORTAKLARI Ostim Ortadoğu Sanayi Ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı
Samanyolu Liseleri Mezunları Dayanışma ve Eğitim Derneği (SAMDED)
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ   Projenin tanıtılması ve duyurulması,
 Katılımcıların seçilmesi
 Proje ortakları (proje sahibi ve diğer ortaklar) ile iletişim,
 Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması
   

 

 

PROJENİN ADI  AVRUPA'DA İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYONUN ÖĞRENİLMESİ
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   Şubat 2011
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Proje kapsamında katılımcı olarak yer alan gençlerin, Avrupa’da üretim teknolojilerinin öğrenmeleri, İş hayatında inovatif bakış açısını yakalayabilmeleri, İşletmelerin inovasyon anlayışını benimsemeleri, İş deneyimi eksikliklerinin giderilmesi, hem mesleki anlamda hem de kişisel anlamda gelişmelerrinin sağlanması, vizyonlarının, özgüvenlerinin ve temsil kabiliyetlerinin gelişmesi, Yurtdışı tecrübesi kazanmaları, yabancı dil bilgi ve becerileriinin geliştirilmesi, doğrultusunda yurt dışında teknik gezi, eğitim ve uygulama çalışmalarının yapılması
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Potansiyel katılımcılarımız meslek liselerinden, meslek yüksek okullarından, üniversitelerin çeşitli fakülte ve bölümlerinden mezun olmuş veya herhangi bir mesleki yeterlilik sertifikası olan; yeni mezun olmuş işsiz, iş hayatına yeni başlamış iş deneyimini arttırmak isteyen ve üretim sektörüne girmek isteyen genç girişimciler.
İLGİLİ KURUM  Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans
PROJE BÜTÇESİ 168.705,00 €
PROJE ORTAKLARI OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Bonus-Energie GmbH
Altundas Automobile
Euro-Consulting & Engineering Büro
Metro Kunststoffmontage
Unternehmerverband Alb-Donau (ADUV) e.V.
TECNIMPIANTI ANTWERP
Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK
Gazi Üniversitesi
Mamak Belediyesi
Samanyolu Liseleri Mezunları Dayanışma ve Eğitim Derneği (SAMDED)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı
ODEM A.Ş.
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  Almanya, İngiltere ve Belçika ülkelerine 04 Aralık 2011 - 13 Şubat 2012 arasında 45 katılımcı ile 10 hafta sürecek olan teknik gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
Katılımcılara meslek dallarında eğitim ve seminerler verilecektir.
Katılımcılara dil eğitimi verilecektir.
 PROJENİN SONUÇLARI  Proje kapsamında 30 kişi Almanya’da (5’i engelli ve 5 kişi refakatçi), 10 kişi Belçika’da ve 9 kişi İngiltere’de olmak üzere toplam 44 kişi 10 hafta süre ile alanlarında yurtdışında eğitim aldı ve staj uygulamaları yaptı. Bu çerçevede katılımcılar;
-Yurt dışı stajı ile ileri imalat teknolojileri ve inovasyonun işletmelerde nasıl kullanılacağını öğrendi ve meslek alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı buldu.
-Katılımcıların bireysel gelişimine destek olundu.
-Katılımcılarda Avrupalılık bilincinin oluşması sağlandı.
-İleri imalat teknolojileri ve inovasyon kullanımının bilhassa OSTİM ve Ankara’da artmasına katkı sağlandı.
-İş tecrübesi olmayan katılımcılar Avrupa stajı ile daha kalifiye hale geldi ve mesleki tecrübe edindiler.

 

PROJENİN ADI  GENÇ YÖNETİCİLER VE STRATEJİK YÖNETİM
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   Şubat 2011
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Proje kapsamında katılımcı olarak yer alan gençlere Stratejik Yönetim ve Planlamanın AB boyutunda öğretilmesi ve Türkiye’de uygulanmasının desteklenmesi, Türkiye’de ve Ankara'da yönetim kültürünün bilimsel esaslar ve iş dünyasındaki yeni trendlere göre güçlendirilmesi, Stratejik Yönetim ve Planlama eğitiminde yerel kuruluşların katkısının arttırılması (STK ve yerel yönetimler), Katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini teşvik ederek her alanda meslek kalitesinin ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, Stratejik Yönetim ve Planlama alanlarında Avrupa’da uygulanan ve tamamlanmış iyi örneklerin incelenmesi, Katılımcıların uygulamalı eğitim yapmaları, yurt dışı tecrübesi edinmesi, Avrupalılık kültürü hakkında bilgi edinmesi, yabancı dil seviyesinin arttırılması, elde ettikleri deneyimleri Ankara ve Ostim'de bulunan işsiz gençlere ve diğer işletme sahiplerine aktarması doğrultusunda yurt dışında teknik gezi, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmaları
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Ankara’da yaşayan idari bilimler eğitimi almış, mesleki olarak kendini geliştirmek isteyen, projenin uygulama safhasında işsiz olan gençler projenin hedef kitlesi içndedir. Ayrıca Katılımcıların %10’u engellilerden olacak ve en az yarısı kadın katılımcı adaylarından seçilecektir.
İLGİLİ KURUM  Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans
PROJE BÜTÇESİ 115.225,00 €
PROJE ORTAKLARI Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı
Existenzgründer und Unternehmer Verein e.V. – EXUV
TBM – The Best Management
South East Training Academy GmbH
BETIAD Federation des Entrepreneus Actifs
ASLAN CONSULTING B.V.B.A.
Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK
Ankara İl Özel İdaresi
Mamak Belediyesi
Altınpark Engelli Eğitim Dayanışma Derneği (APED)
ODEM A.Ş.
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  Projenin hareketlilik faaliyeti 20.11.2011 - 19.12.2011 arasında 50 katılımcı ile İngiltere, Almanya ve Belçika’da gerçekleştirilecektir. Katılımcılara Stratejik Yönetim alanında teknik gezi, eğitim ve seminer organizasyonlar gerçekleştirilecektir.
 PROJENİN SONUÇLARI Proje kapsamında 35 kişi Almanya’da (5’i engelli ve 5 kişi refakatçi), 10 kişi Belçika’da ve 6 kişi İngiltere’de olmak üzere toplam 46 kişi 4 hafta süre ile alanlarında yurtdışında eğitim aldı ve staj uygulamaları yaptı. Bu çerçevede katılımcılar;
-Yurt dışındaki ev sahibi kuruluşlarda Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimi alarak mesleki alanda kendilerini geliştirme imkanı buldular.
-Katılımcıların bireysel anlamda gelişimine (yabancı dil, yurt dışı tecrübesi, takım çalışması, vb.) katkı verildi.
-Ostim Vakfı'nın proje üretme ve uygulama kapasitesi arttı.
-Katılımcılarda Avrupalılık bilincinin oluşması sağlandı.
-Katılımcılar daha kalifiye hale geldi ve diğer idari bilim bölümleri mezunlarına göre istihdam edilebilirlikleri artırıldı.

 

PROJENİN ADI  OSEP KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN AVRUPA STAJI
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   Şubat 2011
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  OSEP (Okul Sanayi Eğitim Projesi) kapsamında mesleki eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin mesleki eğitimleri ile ilgili deneyim, bilgi ve beceri düzeylerini artırmak, yeni teknolojileri tanımalarını ve bu alanlarda uygulama yapmalarını, yabancı dillerinin geliştirilmesi ve farklı kültür ve ülkeleri tanımalarını sağlanması amaçlı yurt dışında eğitim ve staj uygulamaları
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Ankara Batıkent Endüstri Meslek Lisesi'nde Okul Sanayi Eğitim Programları (OSEP)kapsamında mesleki eğitim almakta olan öğrenciler
İLGİLİ KURUM  Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans
PROJE BÜTÇESİ 105.204,00 €
PROJE ORTAKLARI Batıkent Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Koninklijk Technisch Atheneum MoBi
Softworx Technologies GmbH
Calisir Apparat und Werkzeugbau
Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK
Keçiören İncirli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  28 katılımcı 3 akış ile 08.07.2012-16.10.2012 tarihleri arasında 10 hafta süreyle Almanya-Belçika ve İngiltere'ye mesleki tecrübelerini artırmak ve uygulama yapmak amaçlı olarak teknik ziyarette bulunacaktır.
Katılımcılara meslek dallarında eğitim ve seminerler verilecektir.
Katılımcılara yabancı dil eğitimi verilecektir.
Teknik ve sosyo-kültürel ziyaret ve geziler gerçekleştirilecektir.
 PROJENİN SONUÇLARI Proje kapsamında OSEP Öğrencilerinden 24 kişi Almanya’da ve 8 kişi Belçika’da 10 hafta süre ile bölümleri ile ilgili mesleki eğitim aldı ve staj uygulamaları yaptı.
Bu çerçevede katılımcılar;
-Katılımcıların mesleki yeterliliklerinin AB uygulamaları doğrultusunda artırılması sağlandı,
-Yabancı dillerini geliştirdiler,
-Avrupa kültürü ve yurtdışında yaşam hakkında bilgi sahibi oldular,
-Yurtdışı kazanım ve deneyimlerini okullarındaki diğer öğrencilere aktararak paylaşımda bulundular.
-Avrupa deneyimine sahip kalifiye elemanların bölgede istihdam edilmesi sağlandı,
-Batıkent EML’nin proje deneyimi artırıldı.

 

PROJENİN ADI  MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN AVRUPA STAJI
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   Şubat 2011
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Medya ille ilgili alanlarda mesleki eğitimlerini tamamlamış yada ilgili alanlarda mesleğini sürdürmekte ola gençlerin mesleki eğitim bilgi ve becerilerinin arttırılması, ilgili sektörde yeni uygulamaları görmelerinin ve bu alanlarda uygulama yapmalarının sağlanması, yabancı dillerinin geliştirilmesi ve farklı kültür ve ülkeleri tanımalarını sağlanması amaçlı yurt dışında eğitim ve staj uygulamaları
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Meslek liselerinin, meslek yüksekokullarının ve fakültelerin iletişim ve medya eğitimi veren bölümlerinden yeni mezun olmuş işsizlere ve medya sektöründe çalışmakta olup mesleki deneyimlerini arttırmak isteyen, AB ve Türkiye standartlarına uygun çalışma stratejisi saptamak ve strateji geliştirmek isteyen gençler
İLGİLİ KURUM  Ulusal Ajans
PROJE BÜTÇESİ 61.708,00 €
PROJE ORTAKLARI OMEDYA A. Ş.
DENODIA SPRL
South East Training Academy GmbH
Tellus (Group) Ltd - Work Experience UK
Gazi Üniversitesi
OSTİM Danışmanlık Eğitim Merkezi
Başkent TV
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  Belçika, Almanya ve İngiltere olmak üzere üç akış halinde 35 kişilik katılımcı grubuyla 2012 Mart ayında 3 hafta süreyle teknik gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
Katılımcılara meslek dallarında eğitim ve seminerler verilecektir.
Katılımcılara dil eğitimi verilecektir.
 PROJENİN SONUÇLARI Proje kapsamında 20 kişi Almanya’da, 8 kişi Belçika’da ve 4 kişi İngiltere’de olmak üzere toplam 32 kişi alanlarında yurt dışında 3 hafta süre ile mesleki eğitim aldı ve satj uygulamaları ile mesleki deneyim kazandı.Bu çerçevede katılımcılar;
-Ev sahibi ortak kuruluşlar aracılığıyla medya sektörü alanında eğitim alarak AB standartları doğrultusunda kendilerini geliştirdiler.
-Katılımcıların bireysel anlamda gelişimi (yabancı dil, yurt dışı tecrübesi, takım çalışması, vb.) sağlandı.
-Proje sonuç kitapçığı hazırlandı ve ilgili kurumlara dağıtıldı.
-Katılımcı anketleri değerlendirilerek yaygınlaştırma faaliyetlerinde kullanıldı.
-Katılımcılarda Avrupalılık bilincinin oluşması sağlandı.
-Omedya’nın ve yerel ortakların Uluslar arası proje üretme ve uygulama kapasitesi arttı.

 

PROJENİN ADI  EMLAK SEKTÖRÜ: GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI VE EMLAK YÖNETİMİ
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   Şubat 2011
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Proje kapsamında katılımcı olarak yer alan gençlerin, Avrupa’da Gayrimenkul değerleme alanında ve gayrimenkul alım yönetimi gibi sektörün ilgili alt alanlarında mesleki eğitim/seminer verilmesi, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaların yerinde görülerek incelenmesi, Türkiye’de uygulanmasının desteklenmesi, Katılımcıların uygulamalı eğitim yapmaları, yurt dışı tecrübesi edinmesi, Avrupalılık kültürü hakkında bilgi edinmesi, yabancı dil seviyesinin arttırılması, elde ettikleri deneyimleri işsiz gençlere ve diğer işletme sahiplerine aktarması doğrultusunda yurt dışında teknik gezi, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmaları
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Gayrimenkul sektöründe hâlihazırda çalışan lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları, gayrimenkul değerleme ve alım yönetimi gibi sektörün ilgili alt alanlarında çalışmaya henüz başlamış yada işsiz olup gayrimenkul değerleme alanında faaliyet göstermeye istekli gençler
İLGİLİ KURUM  Ulusal Ajans
PROJE BÜTÇESİ 90.827,00 €
PROJE ORTAKLARI H.E.I.M. Estrich GmbH (Almanya)
Sancak Zimmerei & Holzbau (Almanya)
Tellus (Group) Ltd
Turan & Turan Zakenkantoor (Belçika)
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.
Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  Projenin hareketlilik faaliyeti Mart 2012-Nisan 2012 tarihleri arasında 40 katılımcı ile İngiltere, Almanya ve Belçika’da gerçekleştirilecektir. Katılımcılara Gayrimenkul sektörünün gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul alım yönetimi gibi sektörün ilgili alt alanlarında teknik gezi, eğitim ve seminer organizasyonlar gerçekleştirilecektir.