Temel Dış Ticaret

Dış ticaret alanında gittikçe artan eğitimli ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, dış ticaret konularında temel bilgilerin yanı sıra güncel uygulamalar ve çağdaş yöntemlerin katılımcılara aktarılması ve işletmelerin dış ticaret işlemlerini yürütmekte olan ve/veya dış ticaret elemanı olmayı amaçlayan kişileri; teorik, yasal çerçeve ve özellikle de uygulamaya yönelik bilgilerle donatmak amaçlanmaktadır.

Eğitim içeriği;

 • İşletmelerde Dış Ticaret Elemanlarının Görev Tanımları ve Dikkat Edilmesi Gereken Operasyonel İşlemler
 • Dış Ticaret Mevzuatı, Standardizasyon ve Denetleme Mevzuatı
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri (EXW,FSA,FAS,FOB,CFR,CIF,CPT,CIP,DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri (peşin, vesaik mukabili, mal mukabili) ve Uygulamalar
 • Akreditif Açılışı, Analizi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar / Örnek akreditif İnceleme ve Uygulamalar
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgelerin Önemi ve Örnek Evrak İnceleme
 • Sevk Belgeleri, Dolaşım Belgeleri, Malın Menşei (Mal menşei tespiti, Menşei şahadetnamesi, ATR, EUR, diğer belgeler)
 • Kalite Belgeleri (İSO, CE, Helal vb), Örnek Evrak İnceleme ve Uygulamalı Evrak Düzenleme Çalışmaları
 • Dış Ticaretin Finansmanı, Merkez Bankası Ve Genelgelerinin Tanıtılması, İhracat Kambiyo İşlemleri,
 • İhracat Kredi Kurumları Kredileri (Türk Exim, Hermes vb), Banka Kredileri, Uluslararası Finansal Kuruluşları Kredileri, Kullanış Biçimleri ve Diğer Finansman Yolları (Finansal Kiralama ve Leasing, Factoring-Forfaiting, Bağlı İşlemler
 • Dış Ticarette Kullanılan Sözleşmelerin Önemi ve Sözleşme Hazırlanırken Dikkate Edilmesi Gereken Hususlar
 • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü (Müzakere, Uzlaştırma, Uluslararası Tahkim vb.)
 • Dış Ticarette Muhasebe İşlemleri / İhracat ve Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 • Dış Ticarette Devlet Destekleri, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Gümrük Muafiyeti,
 • Teşvikli İhracat İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İhracatta KDV İade İşlemleri, Tecil Ve Terkin
 • Gümrük Mevzuatı, Gümrükleme İşlemleri ve Gümrük Beyannamesi Doldurulması
 • AB Gümrük Mevzuatı Ve Gümrük Rejimleri, Serbest Dolaşıma Giriş, Antrepo ve Transit Ticaret, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Serbest Bölge Uygulamaları ve Avantajları
 • Uluslararası Pazarlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama Öncesi Çalışmalar, Risk Analizi, Planlama ve Karar Verme
 • Uluslararası Pazarlamada Yurtdışına Açılma Yöntemleri, Yeni Pazarlar ve Yeni Alanların Yaratılması,
 • Yurtdışı Pazarlarda Fiyatlandırma, Ürün Yönetimi, Lojistik, Dağıtım ve Satış, Hedef ülke pazarındaki rakipler