SİP Konferans

“Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı” 17 Mayıs 2016 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Ankara Ticaret Odası ve OSTİM işbirliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete, 29268 , 15 Şubat 2015) hakkında;

Farkındalık ve kamuoyu oluşturulması ,
Kamu kurumları ve özel sektör görüşlerinin alınarak yönetmeliğin uygulanabilirliğinin desteklenmesi ve kolaylaştırılması,
İyileştirmeye açık alanlar için ortak görüş ve eylem planı oluşturması
amaçlanmaktadır.

Bununla birlikte Sanayi İşbirliği Programının ilgili sektörlerde (Enerji, Sağlık/Tıbbi Cihaz, Ulaştırma, Savunma, Bilgi Teknolojileri) etkin kullanımının sağlanmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi ve konferans sonunda ortaya çıkacak olan görüş ve tespitlerin raporlanarak bir yol haritası niteliğinde ilgili kurum ve kuruluşlara ve özel sektöre ışık tutması hedeflenmektedir.