Satış – Pazarlama

Büyüyen pazar ve artan rekabet karşısında pazarlama ve satış faaliyetlerini etkin kılarken aynı zamanda verimliliği artırmak, firma karlılığını ve müşteri mutluluğunu sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmek ve satış hedeflerine ulaşılmasını sağlamak doğrultusunda uygulamalı aktarımlar gerçekleştirilecektir.

Pazarlama Satış

 • Müşteri kavramı,
 • Hizmet kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Temel Satış Becerileri
 • Sektörlere göre İleri Satış Teknikleri ve Satış Planlamasının Temel Unsurları
 • Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Etkili Ve Doğru Pazarlık Stratejileri Ve Müzakere Teknikleri
 • KOBİ’lere Yönelik Satış Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Müşteri İhtiyaçlarını Anlamak İçin Soru Sorma Teknikleri, Ürün Fayda Analizi
 • Çağdaş Pazarlama Stratejileri, Stratejik Pazarlama Programları ve Planlama
 • Etkin Satış ve Pazarlamanın İşletme Verimliliğine Etkileri
 • Satış Ekiplerinin Oluşturulması, Yönetimi ve Performans Değerlendirme Teknikleri
 • Uluslar arası Satış Pazarlamada Müşteri Memnuniyeti ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar