Kurum Analizi

Kurum Analizi, şirketin bulunduğu durumu, insan yapısı, pazarı, uyguladığı sistemleri, gelecek öngörüsü, yönetim kabiliyetleri, rekabet durumu gibi 20 faktör üzerinden bilimsel yöntemlerle incelediğimiz bir araştırmadır.
Bu analizde;

 • Şirketin varlık sebebi
 • Faaliyet gösterdiği sektörün durumu ve gidişatı,
 • Şirketin bu sektördeki konumu,
 • Patronun zihnindeki-hayalindeki şirket ile mevcudun arasındaki farklılık alanları
 • Personel patronlar ve müşteriler arasındaki algı farkları ve boşluklar
 • Şirketin sahip olduğu öz yetenekleri,
 • Şirketin rekabet avantajının sebepleri,
 • Güçlü-zayıf yönleri,
 • Stratejik alanları ve öncelikleri
 • Mevcut gücü ve kaynakları,
 • Müşterilerinin şirket hakkındaki algı ve beklentileri, (Müşterinin Zihninde Konumlandırdığı Yer, Müşterilerin Uzun Vadeli Çalışma Niyetleri, Müşteri Tatmin-Memnuniyet Düzeyi, Müşterilerin Fiyat Algısı)
 • Personel yapısı ve personelin şirket hakkındaki değerlendirmeleri (Kuruma bağlılık ve beklentileri dahil) ele alınarak
 • Kurum kayıtlarının incelenmesiyle ürünler (Zararı Faydasını Geçen Ürün Grupları, Karlı Ürün Grupları), tedarikçiler ve müşteriler bazında analizler yapılacaktır.


Bilgi üretme araçlarımız şunlardır:

 • Şirketin bulunduğu sektörün ulusal ve uluslararası durumunun incelenmesi
 • Önemli müşterileri ile mülakat
 • Bütün müşteriler ile anket
 • Bazı pozisyonlardaki personel mülakatları
 • Yönetici ve Patron Mülakatları
 • Kurum Kayıtlarının İncelenmesi (Muhasebe, müşteri, karlılık, ürün analizleri)

Kurum Analizi çalışması yaklaşık 10 haftada tamamlanmaktadır.