Kobi’lerde Sektör Bazlı İş Geliştirme Modelinin Oluşturulması

PROJENİN ADI  Bilgisayar Destekli Üretim (Cam) Eğitimi Projesi
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   15 Ay / Nisan 2011-Haziran 2012
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  KOSGEB Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Kapsamında KOBİ’lerde Sektör Bazlı İş Geliştirme Modelinin Oluşturulması Projesi
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Proje, ilk fazda OSTİM bünyesinde yer alan Medikal Küme firmaları üzerinde uygulanmak üzere kurgulanmıştır. Bu çerçevede proje OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve yakın çevresinde KOBİ Statüsünde tanımlı 46 adet Medikal Sanayinde faaliyet gösteren işletmeler baz alınacaktır.
Ayrıca medikal küme üzerinden gerçekleştirilecek bu projenin iyi uygulama örnekleri ve deneyim yaratması sonucu kapsam genişletilerek bölgede faaliyet gösteren diğer OSTİM kümelerine de uygulanması planlanmaktadır. Böylece ulusal düzeyde çarpan etkisi de yaratılacaktır.
İLGİLİ KURUM  KOSGEB
PROJE ORTAKLARI OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
PROJE BÜTÇESİ  253.250,00 TL
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  Firmalarda “kurumsal gelişim odaklı, sektörel/bölgesel kapasite arttırıcı” faaliyetlerin yapılması, elde edilen bulgular ile örnek bir modelleme geliştirilmesi ve reel projeler ortaya konması doğrultusunda firmalara derinlemesine analiz yapılarak sonucunda da bir model geliştirmek ve firmaların reel projeler üretilebilecekleri alanların tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi için pilot olarak uygulanacak çalışma kapsamında;
• Veri Madenciliği,
• Firma Bazlı (İşletmeye Özel ) Analiz ve
• Modelleme
ana başlıklarında çalışmalar gerçekleştirilecektir.
PROJENİN SONUÇLARI  Proje kapsamında OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesine üye 46 işletmede derinlemesine analiz yapılmıştır.
Elde edilen bulgular ve firma ihtiyaçları doğrultusunda spesifik çözüm önerilerinden oluşan eğitim, danışmanlık, proje vb. hizmetlere ilişkin tespitlerin yer aldığı firma bazlı analiz modeli oluşturulmuştur.