KAİZEN

Japonca bir terim olan KAIZEN™; hergün, her yerde ve herkes tarafından gerçekleştirilen kademeli, düzenli ve sürekli iyileştirme faaliyetleriyle kuruluşların rekabet gücünü artırmayı, bunu kalıcı ve yapısal kılmayı esas alan bir yönetim ve iş yapma metodolojisidir. İsrafı azaltarak müşteriye yaratılan değeri artırmayı amaçlayan bu metodoloji, bir bütün olarak KMS- KAIZEN™ Management System (KAIZEN™ Yönetim Sistemi) olarak adlandırılmaktadır.

Eğitim içeriği:

 • Kalite; değişen kavramlar ve tarihsel perspektif
 • Belirsizliğin yönetimi ve KaiZen felsefesi
 • 3 Mu (Muda, Muri, Mura)
 • 7 Savurganlık unsuru
 • 5 S (Seiri, Seisuti, Seiso, Seiton, Shitsuke )
 • 5 Zen (5 Gen, GEMBA, Gerçeklerle Yönetim)
 • Sorun çözme ve 7 temel araç
 • İnovasyon ve bazı yaratıcılık araçları
 • Karar verme ve 7 yönetim aracı

Eğitim Hedefleri;

 • Tüm çalışanların düzenli ve sürekli iyileştirme faaliyetinde bulunmasını sağlama
 • Süreçlerde yaşanan kayıpların en aza indirilmesi
 • Rekabet gücünün kalıcı ve yapısal olarak arttırılması
 • Şirkette ki israfların azaltılması
 • Verimlilik ve etkinliği arttırmak
 • Değişim ve gelişime katkı sağlamak
 • Maliyetlerin aşağı çekilmesi
 • Süreçlerin daha verimli ve etkin yönetilmesi