KAİZEN Giriş Eğitimi

"Bugün bizim geniş müşteri portföyümüz üretim işletmelerinden, bankacılık, hastanecilik, otel ve hatta kamu sektörlerine kadar uzanmaktadır. KAIZEN™’in kazanç sağlayamayacağı hiçbir iş modeli bulunmamaktadır. Bir işletme KAIZEN™ felsefesini gerçekten anladığında, dünya klasmanında bir duruma gelebilmektedir. Fakat birçok işletme buna yakınlaşamamaktadır. Bizim beceri ve uzmanlıklarımızı müşterilerimize aktarmada kanıtlanmış yeteneklerimiz ile dünya klasmanında performanslar elde edilebilir.”

                                                                                                Masaaki Imai, Kurucu ve Başkan

İsrafı azaltarak müşteriye yaratılan değeri artırmayı amaçlayan bu metodoloji, bir bütün olarak KMS- KAIZEN™ Management System (KAIZEN™ Yönetim Sistemi) olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde birçok işletme bu metodolojiyi basitçe Lean (Yalın) olarak da adlandırmaktadır. Çeşitli sektörlerde Dünya Lideri durumundaki pek çok şirketin mevcut konumlarına ulaşırken ve bunu başarıyla sürdürürken pusulaları bu metodoloji olmuştur.

Bu metodoloji, sağladığı sürdürülebilir ve sürekli gelişme sayesinde, hangi sektörde olursa olsun, kuruluşların tüm kritik organizasyonel göstergelerinde gözle görülür iyileşmeler elde ederek daha iyi bir kurumsal performans ortaya koymalarını ve böylece rakiplerine oranla daha hızlı ve istikrarlı büyüyerek rekabette öne çıkmalarını sağlamaktadır.
KAIZEN™ Yönetim Sistemi ile, büyük sermaye yatırımlarına gerek olmaksızın,

 • Daha Güvenilir Süreçler
 • Daha Gelişmiş Hizmet Düzeyleri
 • Kısalmış Teslim ve Tedarik Süreleri
 • Daha Düşük İşletme Sermayesi
 • Daha Yüksek Kalite
 • Daha Düşük Maliyetler

elde edeceksiniz.

Proje KAIZEN™’i ile;
İşletme içerisindeki süreç akışları yeniden tasarlanarak ve hayata geçirilerek, müşteriye katma değer sağlamayan tüm olgular (operasyonlar, stoklar, taşıma, işleme vs.) aranır, bulunur ve elimine edilir. Süreçlerin ve amaçların analizine dayanarak yapılan Değer Akış Haritalaması ile başlayan bu modülde bir dizi kalite, maliyet, termin ve motivasyon projesi hayata geçirilir. Bu projelerde;

 • Toplam Akış Yönetimi (TFM:Total Flow Management)
 • Toplam Üretken Bakım (TPM:Total Productive Maintenance)
 • Toplam Kalite Yönetimi (TQM: Total Quality Management)
 • Toplam Hizmet Yönetimi (TSM:Total Service Management)
 • novasyon ve Geliştirme Yönetimi (IDM: Inovation and Development Management) araçları kullanılır.

Günlük KAIZEN™ ile;
Gemba (yani işin yapıldığı yerdeki) alışkanlık ve davranışların KAIZEN™ Prensiplerine uygun bir şekilde değiştirilmesine odaklanılır. Bu çalışmada danışmanlarımız gerçek süreçte iyileştirmelerin nasıl yapılabileceğini gösterir ve öğretirler. Tüm bu tecrübe edinimleriyle, müşterilerimiz sadece anlık iyileştirilmelerin nasıl yapılacağını değil, aynı zamandageleceğin problemlerini ve süreç israfını saptamayı da öğrenirler.

Lider KAIZEN™’i ile;
KAIZEN™ Dönüşüm Projesinin strateji ve hedefleri ile, kurumun genel vizyon, misyon ve iş hedeflerinin uyumlu olması amaçlanır. KAIZEN™ Dönüşüm Projesinin strateji ve hedeflerinin en tepeden aşağıya doğru yayılımını (Hoshin Kanri) sağlayarak tüm KAIZEN™ çalışmalarının (proje kaizenleri, günlük kaizenler) bu hedeflerle uyumlu olmasını sağlar. Tepe ve üst yöneticilerin KAIZEN™ Dönüşüm Projesine ve KAIZEN™ felsefesine katkısını ve adanmışlığını amaçlar. Amaca uygun KAIZEN™ yöntem ve araçları ile yöneticilerin kaizen çalışmalarını izleme, yönlendirme, müdahale etme ve gerekli desteği vermesine olanak sağlar.


Destek KAIZEN™’i ile;
KAIZEN™ Dönüşüm Projesine, iletişim, eğitim ve kontrol süreçleri ile destek olunması sağlanır.
KURUMSAL YAPILANMA MODELİ (KYM)
Eğer;
Bir KAIZEN™ ve LEAN(YALIN) dönüşüm yolculuğuna çıkmadan önce bazı eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız ve kendinizi buna hazır hissetmiyorsanız ya da daha iyi ve sistemli çalışan ve rekabet gücünü arttırma becerisi kazanmış bir kurum olmak istiyorsanız, ayrıca sizi yoran, enerjinizi tüketen ve asıl işinize odaklanmanızı engelleyen gereksiz pek çok “yangın söndürme” işiyle uğraşıyor ve bazı unsurları elimine etmek ve süregelen bazı yapısal problemlerinizi çözmek arzusundaysanız,
Size; BİRLİKTE BİR KURUMSALLAŞMA YOLCULUĞUNA ÇIKMAYI ÖNERİYORUZ.

Kurumsal Yapılanma Modeli (KYM) Ne Sağlıyor?

 • Ortaklık ve/veya aile şirketlerinde aile ilişkilerinin sistemleşmesi
 • Uzun vadeli geleceğe vizyoner bir bakış
 • Tanımlı, net ve çizildiği gibi işleyen bir organizasyon şeması
 • Organizasyon içindeki pozisyonların görev ve sorumluluk tanımları
 • Görevlerin gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi
 • Kritik süreçleriniz (satınalma, insan kaynakları, disiplin, satış, vb.) için prosedür, yönetmelik ve talimatlar
 • Mali ve sistemsel açıdan denetlenebilir, güvenilir, “suistimalleri” engelleyecek otokontrol ve kontrol mekanizmaları
 • Yöneticilerin temel yönetim becerileri konularında bilgili olması
 • Çalışanların iletişim ve organizasyonel davranış düzeylerinin artırılması
 • KYM – Kurumsal Yapılanma Projesi aşağıdaki aşamaları kapsar;
 • Mevcut Durum Ön İncelemesi
 • Kurumsal Anayasa (Kuruluşun; Vizyonu, Misyonu, Değerleri,
 • İlke ve Prensipleri, Politikaları “İK”, “Kalite” vb.)
 • Yeniden Yapılanma (Organizasyon Şeması, Görev Tanımları,
 • Yetki ve Sorumluluklar, Görevlerin Gerektirdiği Nitelikler, Eğitim
 • İhtiyaçları)
 • Ortaklar / Aile Anayasası
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi ve Akış Şemalarının Çizilmesi
 • Prosedür ve Yönetmeliklerin Oluşturulması
 • K Sistemlerinin Oluşturulması, Eğitim Programının Yürütülmesi