İyi Yönetim Eğitimi

 • Şirkete özel, tam gün süren “iyi yönetim” eğitimidir.
 • Eğitim içeriği ve özellikle üzerinde durulması gereken konular şirket özelinde belirlenmektedir.
 • Tek bir şirketin yöneticilerinin katıldığı, şirketin temel konularının tartışıldığı programdır.

 • Eğitim ve beyin fırtınası şeklinde icra edilmektedir.
 • Süresi 5 saattir. İstenirse hafta içi 15:00-20:00 arası veya hafta sonu yapılabilmektedir.
 • Çalıştay (eğitim) öncesi şirketin önceliklerinin tespiti için mini analiz yapılmaktadır.
 1. Konu Başlıkları Şunlardır:
 2. İşletmeye Ana Kapısından Girmek: İyi Yönetim Nedir?
 3. Belirsizlikle Mücadele Yöntemleri
 4. Bilenle Bilmeyen: Veri üretmekten, akıl yürütmeye; Bilgi Yönetimi Yöntemleri
 5. Kısa Vadeli İş Planları
 6. Kararsızlık Kültürü ve Karar Problemleri
 7. İş Yaptırabilme Disiplini
 8. İnsan Gayretinin Yönetimi
 9. Uzun Vadeli Gelecek Tasarımı
 10. İşletmelerarası Piyasalarda Pazarlama Disiplini
 11. Zaman Yönetimi ve Yetişkin Öğrenmesi