Horizon 2020

AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Nedir:

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla oluşturulmuştur.

Çerçeve Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri:

AB Komisyonu farklı proje türleri için farklı oranlarda destek miktarları belirlemiştir. Faaliyetlerin masraflarının karşılanması için basitleştirilmiş fonlama modeli kullanılacak olup bu model, Komisyon tarafından kabul edilen masraflar için tek bir fonlama oranına dayanacaktır. 7.ÇP’den farklı olarak bir proje içindeki farklı aktivite alanlarına göre veya kuruluş tiplerine göre değişen fonlama oranları Horizon 2020’de bulunmamaktadır.

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.

 • Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D) projeleri : %100
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation) projeleri : %70 (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için : %100)
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri (CSA) projeleri : %100
 • ERC projeleri : %100
 • Marie Sklodowska-Curie projeleri : %100 (Marie Sklodowska-Curie Co-Fund projeleri hariç)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri projeleri ise %70’i bulan oranlarda fonlanmaktadır.
 • KOBİ Fonlama Aracı 3 Faz’dan oluşmakta olup ilgili fazlara dair destek oranları aşağıdaki şekildedir:
 • Faz 1: Sabit Destek (Lump sum) : 50.000 Avro
 • Faz 2: %70
 • Faz 3: Doğrudan destek yok
 • Dolaylı Masraflar (Indirect Costs/ Overheads) için Tek bir Sabit Oran!

3 Mart 2016 Perşembe günü düzenlenen Seminerimizde ise;

 • AB UFUK 2020 Programı kapsamında KOBİ’ler için olan destekler ve fırsatlar hakkında bilgiler aktarılacak
 • Bu programın amacı KOBİ’lerin İnovasyon potansiyelinin geliştirilmesini desteklemek ve yeni fikirlerinizin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılmasını sağlamak
 • KOBİ' lerimizin hibelerden faydalanmasını sağlamak

Kurumsallaşmaya yönelik: (pazarlama araştırması, fizibilite, pilot uygulama, tasarım geliştirme vb) - %100 hibe- 50.000 avro – uygulama süresi 3-6 ay

Geliştirmeye yönelik: alanlarda (prototip hazırlama, testler, minyatür üretim, prototip üretim vb.) -%75 hibe - 500.000- 2.500.000 avro -uygulama süresi 12 – 24 ay.

 

 • KOBİ’lere ayrılan bütçesi 619 Milyon Avro olan Ufuk 2020 programından aklınızda yer alan projeleri hayata geçirebilmek için bu fırsatı sizde yakalayın.
 • Bilgilendirme gününe her sektörden tüm KOBİ’lerimiz katılabilir.
 • Bilgilendirme günü kapsamında AB Ufuk 2020 kapsamında işletmeleriniz için yararlanabileceğiniz kaynakları ve imkânları öğrenmiş olacaksınız.

Program Akışı:
13:30 – 14:00 : Kayıt
14:00 – 14:15 : Açılış Konuşması

                            Sn. Orhan AYDIN, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı
14:15 – 15:00 : Ufuk 2020 Programı Genel Tanıtım, TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları
                            Sn. Hakan KARATAS, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı, TÜBİTAK
15:00 – 15:30 : Kahve Arası
15:30 – 16:15 : Ufuk 2020’de KOBİ’ler

                            Sn. Emre YURTTAGÜL, KOBİ Alanı Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK
16:15 – 16:45 : Başarı Hikayesi Sunumu
16:45 – 17:15 : Soru-Cevap