Gelecek Tasarımı

  • “Gelecek, bugünü, en az geçmiş kadar etkileyeceği” için, geleceğin bugünümüzü etkileyecek kısımlarının belirlenmesini ve bugünden harekete geçilmesini sağlamak için yapılan stratejik planlama çalışmasıdır.
  • Haftada 1 gün 4 saatlik çalışmalarla yürütülen şirkete özel eğitim-rehberlik hizmetidir.
  • Şirket büyüklüğüne ve ekibin gayretine bağlı olarak değişmekle beraber 16 hafta içinde tamamlanmaktadır.

Birlikte yapacaklarımız:

  • Rakiplerimize göre, müşterimizin gözünde, geçmişten bugüne değişimimizle birlikte; neredeyiz?
  • İçimizdeki cevher: Özyetenek analizi, rakiplerimiz neyimizi taklit edemez, hangi özelliklerimizi korumalıyız?
  • Ne yapıyoruz da oluyor? Şirketin rekabet avantajının kaynaklarının, şirketin güçlü-zayıf yönlerinin, sektörün fırsat-tehditlerinin ve müşteriye sunulan değerlerin tam tespitinin yapılması,
  • 2021 yılında bugün! Nerede olmalıyız? Hangi işlerle meşgul, neyi başarmış bir şirket olabiliriz?
  • 2021 gelmeden, bu yıl neleri elde etmiş olmalıyız? Belirlenen 5 yıllık amaçların 1 yıllık hedeflere dönüştürülmesi
  • Kimin üzerine ne iş düşüyor? 1 yıllık hedeflerin şirketin birimlerine sahiplendirilmesi
  • Peki bu hafta? 5 yıllık amaçlara ulaşmak için bu hafta neler yapmalıyız? Faaliyet planlarımız nasıl olmalı?

NE ELDE EDİLİR?: Şirketin tüm birimlerinin aynı amaca yönelik hareketini sağlar. Oluşturulan ortak sorumluluk matrisleri ekip çalışmasını teşvik eder. 5 yıllık gelecek tahayyülüne ulaşmak için genel müdürden üretimdeki ustabaşına kadar hemen bu hafta hangi alanlara odaklanması gerektiği planlanabilmektedir. Bu faaliyetlerin gerçekleşme oranlarına göre şirketin performansının ölçülmesi çok kolaylaşmakta ve sağlam bir mesnede dayandırılmaktadır.