Geleceğiniz İçin 2 Gün

 • İşletme sahipleri ve yöneticilerinin bir hafta sonlarını ayırarak katıldıkları şirkete özel bir performans geliştirme programıdır.
 • 2 günlük (Cumartesi-Pazar) eğitim, değerlendirme, beyin fırtınası, planlama, ortak akıl geliştirme ve analiz çalışmasıdır.
 • Çalıştay (eğitim) öncesi şirketin önceliklerinin tespiti için mini analiz yapılmaktadır.
 • Bu programda, şirketin orta ve üst düzey yöneticileriyle yapılan çalışmalar şunlardır:
  1-ÖNCELİKLE CİDDİ KONULARDA YENİLİKÇİ BİR EĞİTİM 
 • Sağlıklı şirketlerin ortak özellikleri
 • Planlama, Örgütleme, Koordinasyon, Kontrol
 • Performans Yönetimi
 • Şirket geleceğinin tasarlanması
  2-MEVCUT DURUMUN VE ÇEVRENİN ANALİZİ
 • Bugün neredeyiz?
 • Rekabetin Neresindeyiz?
  3-ŞİRKET VE İSTİKBALİ İÇİN TANIMLAMALAR
 • Yarın nerede olmalıyız?
 • Varlık Sebebimiz
 • Ortak Gelecek Öngörümüz
  4-ENGELLERİN, PROBLEMLERİN TESPİTİ VE YAZILI HALE GETİRİLMESİ
 • Örgütsel, Sektörel, Teknik problemlerin ayrıştırılarak belirlenmesi
  5-PERFORMANS KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
  Daha fazla gayreti nasıl sağlarız, nasıl ölçmeliyiz, takip etmeliyiz?
  6-UYGULAMA PLANI HAZIRLIĞI
 • Sadece hayal olarak kalmaması için, hemen bugün hangi adımları atmalıyız, kimler atmalı, hangi kaynakları kullanmalı, ne zamana kadar bitirmeli?
  2 günlük (12 saat) bir çalışmadır.
 • Toplantı öncesi yapılan ön analiz ile toplantı gündemleri netleştirilmektedir.
 • Şirket dışında yapılması tercih sebebidir.
 • İstenirse outdoor etkinlikleriyle birleştirilebilmektedir.