Festo Hidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Eğitimi

● Hidrolik Sistemlerde Bakım ve Arıza Eğitimi 19-20 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşecektir.
● Siz değerli işletmelerimizin çalışanlarını bir üst seviyeye çıkartmak için eğitimimize bekliyoruz.
Gerekli Ön Bilgi
• Temel seviye Hidrolik/Elektrohidrolik bilgisi gerekli olup, ileri seviye Hidrolik/Elektrohidrolik bilgisi avantaj oluşturacaktır.
Kimler Katılabilir:
• Bakım, tasarım ve üretim mühendisleri ve teknisyenleri ile makina operatörleri.
Eğitim İçeriği:
 Bakım ve arıza kavramları: Tanımı, Türleri
 Hidrolikte bakımın önemi.
 Hidrolik akışkanlar: Özellikleri, Türleri, Görevleri (Basınç iletme, Yağlama, Soğutma)
 Akışkanlarda kirlilik: Isı, Gaz, Su, Katı kirliliği. Nedenleri, Sonuçları.
 Hidrolik sistemlerde yağların temizlik sınıfları ve filtre değişiminin önemi.
 Yağın incelenmesi (yağ analizi)
 Akışkan değişimi: Makinenin Yıkanma (flushing) işlemi.
 Kavitasyon: Tanımı, Nedenleri, Sonuçları
 Hidrolik sistemlerde arıza belirtileri: Gürültü, Isı, Akış, Basınç, İşlem.
 Hidrolik sistemlerde ölçme: Basınç, Debi, Sıcaklık
 Pompanın incelenmesi: Pompa tanım eğrisinin çıkarılması (p-Q eğrisi)
 Basınç valfinin incelenmesi: Ön açma - Tam açma değerlerinin belirlenmesi
 Mantıklı arıza arama: Örnek devre üzerinde inceleme
 Hidrolik sistemlerde güvenlik önlemleri.
Eğitim Kazanımları:
● Bu eğitim programında katılımcı, uygulama ve yöntem bilgisini geliştirecektir. Arızaları gecikmeksizin düzenli bir yöntem kullanarak belirleyecek ve giderecektir.


BİLGİ VE KAYIT İÇİN
OSTİM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ
(0312) 385 73 13 – 385 01 66