Dış Ticarette İstihbarat

KOBİ’lerin dış ticaret faaliyetlerinde gerekli tüm bilgilere sahip olarak ihracat işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda;
Firmaların ürünlerini uluslar arası pazarlara açması, Mevcut dış pazarlarının genişlemesi, Bilinçli ihracat yaparak maliyetlerini düşürmelerinin sağlanması ve verimliliklerini artırmaları, Rekabet güçlerini geliştirerek uluslar arası pazarda başarılı olmaları, Pazardaki fiyatları, üretici ve rakipleri, dağıtım kanallarını, riskleri, pazardaki alıcıları ve alıcı profillerini bilmeleri veHedef pazarları doğru tespit ederek hedef pazardaki alıcılarını bulmalarının sağlanmasıdır. Aynı zamanda gerçekleştirilecek uygulamalar ile firmaların bu sistemi kendi başına uygulayabilecek hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin içeriği:

 • Mevcut Pazar, Müşteri Portföyü ve İhracat Potansiyeli Olan Ürünlerin Değerlendirilmesi
 • Ticari İstihbarat İhtiyacının ve Eksikliklerin Belirlenmesi
 • Ürün Listeleri ve GTIP Numaralarının Belirlenmesi
 • Pazar Araştırması, Hedef Pazar tespiti
 • Hedef Pazar Tespiti İçin Gerekli Dokümanların Üretilmesi ve Kullanımı
 • Dünyadaki Büyüyen Pazarların Tespiti ve Değerlendirilmesi,
 • Rakiplerin Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi
 • Alternatif Pazarların Bulunması
 • Seçilen Hedef Pazarların Değerlendirilmesi
 • Hedef Pazarlara İlişkin Ayrıntılı Analizlerin Yapılması
 • Ticari İstihbarat Çalışmaları
 • Hedef Pazara İlişkin Veri Tabanlarının ve Müşteri Listelerinin Araştırılması
 • Hedef Pazardaki Ürün Dağıtım Ağlarının Belirlenmesi
 • Hedef Müşteri Tiplerinin Belirlenmesi (Toptancı, Bayi, İthalatçı vb.)
 • Hedef Pazardaki Rakipler ve Alıcıların Tespiti
 • Hedef Pazara ilişkin bilgilerin sürekliliğinin sağlanması
 • Pazara Giriş Stratejileri ve Rakiplerin Analizi
 • Yapılan Tüm Çalışmaların Değerlendirilmesi Yapılarak, Eksiklerin Tamamlanması