Bir Bilge Bin Bilge Projesi

 

PROJENİN ADI  Bir Bilge Bin Bilge Projesi
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ  9 Ay / 04.07.2013 – 04.04.2014
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile Kıdemli Uzman Hizmetleri Sistemi ile mesleğinin duayeni olmuş yaslıların veya belli formasyonda olmayan ancak deneyimleri sayesinde elde ettikleri bilgiyi toplumsal faydaya sunabilecek kişilerin bilgi ve deneyimlerinin isletmelerle paylaşılması, sosyal yasama katılımlarının arttırılması, beşeri ve entellektüel sermayenin ortaya çıkarılması, ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI 1)Mesleğinin duayeni kabul edilen, aktif is yaşamını emekli olarak sonlandırmış, gönüllü olarak KUHS’ne dahil olmak isteyen kıdemli uzmanlar,
2)OSTIM OSB’de değişik sektörlerde faaliyet gösteren isletmeler,
3)İsletmelerde tespit edilecek, belirli alanda bilgi ve deneyimi olan çalışan kıdemli uzmanlar, usta öğreticiler, ustabaşları vb.
3)Kıdemli uzmanların aileleri
4) KUHS'nden yararlanacak KOSGEB,TÜBITAK vb. meslek kuruluşları
İLGİLİ KURUM  Ankara Kalkınma Ajansı
PROJE ORTAKLARI OSTİM Vakfı (Proje Sahibi)
OSTİM OSB Müdürlüğü
KOSGEB
OSTİM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
PROJE BÜTÇESİ  219.890,00 TL
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  1) Proje yönetim ekibi ve ofisinin oluşturulması
2) Yurt dışı teknik inceleme gezisi
3) KUHS bilişim alt yapısının kurulması
4) KUHS fiziki alt yapısının kurulması
5) Anket uygulaması
6) Tanıtım kampanyası
7) Kıdemli uzman bilgilendirme toplantısı
8) Kıdemli uzman havuzunun oluşturulması
9) Kıdemli uzman eğitici eğitimleri
10) Pilot uygulama yapılması
11) Projenin izlenmesi ve değerlendirilmesi
12) Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması
PROJENİN SONUÇLARI  • 1000 işletmede birebir görüşmeler/anket yapılarak süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin kimlerden yardım aldıkları tespit edilmiştir.
• Proje kapsamında gönüllü olarak yer almak isteyen 10 uzman / bilge ile alanlarının püf noktalarına ilişkin aktarımlarda bulundukları kısa video çekimleri yapılarak proje web sitesinde yayınlanmıştır. 
• Bilge başvurularının ve firma taleplerinin online olarak alıp eşleştirilmesine imkan veren www.birbilgebinbilge.com web portalı ve yazılımı hazırlanmıştır.
• Proje merkez yapılanması oluşturulmuştur.
• Projenin tanıtımı ve duyurusunun yapılması doğrultusunda bilgilendirme ve basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• Bilge/uzman ve firma yöneticilerinden oluşan 26 kişilik katılımcı gruba proje kapsamında 12 saat süre ile Eğitici Eğitimi verilmiştir.
• 3 firmada web portalı üzerinden gerçekleştirdikleri başvuru doğrultusunda sistem üzerinden uzman/bilge eşleştirmesi yapılarak yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.