Bilgisayar Destekli Üretim (Cam) Eğitimi

 

PROJENİN ADI  Bilgisayar Destekli Üretim (Cam) Eğitimi Projesi
PROJENİN SÜRESİ ve BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ   01.07.2014 - 30.12.2015
PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI  Ulusal Ajans tarafından uygulamaları yürütülmekte olan Erasmus + Programı kapsamında yürütülen proje, OSTİM’de Mesleki Eğitim süreçlerini devam ettirmekte olan öğrencilerin ve Mesleki Eğitimler ile ilgili faaliyetlerde bulunan çalışanların Yurtdışında Bilgisayar Destekli Üretim (Cam) konusunda yurt dışında mesleki eğitim (staj) ve teknik inceleme uygulamalarını kapsamaktadır.
PROJENİN HEDEF GRUPLARI ve NİHAİ FAYDALANICILARI Mesleki Eğitim almakta olan öğrenciler,
Mesleki Eğitim ile ilgilenen çalışanlar,
OSTİM Firmaları,
Meslek Okulları
İLGİLİ KURUM  Ulusal Ajans
PROJE ORTAKLARI Yerel Ortaklar;
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
OSTİM Vakfı
OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
OSTİM Proje Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mamak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Yurtdışı Ortaklar;
Emanuel Hielatheneum – BELÇİKA
Aktív Üzletmeberek Egyesülete – MACARİSTAN
SA Consulting – ALMANYA
ADUV e.V. - ALMANYA
PROJE BÜTÇESİ  113.797 €
PROJENİN ANA FAALİYETLERİ  • Yurtdışı ortaklar ile hareketlilik programı planlamaları ve organizasyonu
• Hareketlilik Hazırlıkları (Katılımcıların belirlenmesi, Sözleşmelerin İmzalanması, Pasaport / Vize İşlemleri, Ulaşım, Konaklama vb. hazırlıklar)
• OSTİM Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde Makine Teknolojileri alanında eğitim almakta olan 18 öğrencinin Almanya, 10 öğrencinin Macaristan Hareketliliği
• Mesleki Teknik Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan 20 personelin Belçika hareketliliği
• Hareketlilik Süreci Raporlamaları
PROJENİN SONUÇLARI  18 öğrencinin Almanya, 10 öğrencinin Macaristan, 20 Personel Macaristan hareketliliği gerçekleştirilmiştir.